Hur rent är vårt vatten....egentligen?

 

Vi blir alltmer hälsomedvetna och tränar mer än någonsin. Äter mer bröd innehållande fibrer och fullkorn än tidigare. Granskar innehållsdeklarationerna på våra livsmedel grundligare än vi tidigare gjort. Vi väljer kravmärkta produkter i större utsträckning än någonsin förut. Hur hälsosamt är då vårt kranvatten egentligen?

Kranvatten, gärna ofta och mycket, är ett självklart val av dryck för dig som månar om din hälsa och om vår miljö, men vad känner du egentligen till om dess kvalitet?


Bekämpningsmedel, kemikalier och läkemedelsrester...


I varje glas vatten du tappar upp finns det en mängd olika föroreningar t.ex. klor och andra kemikalier, bly, koppar, järn, kvicksilver, arsenik, bekämpningsmedel och läkemedelsrester, mm. Du förstår säkert att dessa föroreningar påverkar hälsan negativt, läs artiklar och fördjupningar ovan. I många kommuner innehåller dessutom kranvattnet rester av antibiotika, morfin och östrogen (kontakta din kommun för att få svar på vilka ämnen som finns i kranvattnet hemma hos dig*). Ditt kranvatten påverkar din hälsa negativt!
Faktum är att gamla vattenledningar, kemikalier, tungmetaller, bekämpningsmedel, läkemedelsrester, förändrade normvärden, samt ökande miljöhot har idag stor negativ påverkan på kvaliten av svenskt kranvatten. Eftersom reningsverken inte klarar av att få bort alla skadliga ämnen från vårt kranvatten är det därför upp till dig själv att skaffa ett filtreringssystem för ditt kranvatten.

*Det finns faktiskt inga normer för vad eller hur mycket som ska redovisas till konsument om vad vattnet innehåller ute i kommunerna. Vissa redovisar allt, andra en mycket liten del.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ultrices posuere cubilia Curae;
Nulla nunc. Donec vel augue